Betonlogos
Ceny dodavatelů společnosti Beton-logos s.r.o.
Potenciální příjmy z marketingu Beton-logos
Betonlogos company's site
Prodej společnosti Beton-logos
Betonlogos company's web

Produkt a ceny v dropshippingu

Cenové možnosti Beton-logos
Konkurenční podnikání společnosti Beton-logos

Stanovení cen v dropshippingu je přímo závislé na tom, jaký produkt nebo službu firma prodává nebo uvádí na trh. Přestože se jedná o podnikání s poměrně vysokou mírou konkurence, cenová strategie se musí přizpůsobit situaci. Je třeba experimentovat a zkoušet různé cenové možnosti a zkoumat nové produktové řady, abyste pochopili, které jsou úspěšné a které ne.

Bez dobře propočítané cenové strategie se vystavujete riziku, že buď ceny nadsadíte, nebo vám unikne smysl, když potřebujete prodat. Nebo tím, že stanovíte příliš nízké ceny, snížíte své ziskové marže a potenciální příjmy. Jak na základě dodavatelských cen vyhodnotit položky s nízkou, střední a vysokou cenou?

S rostoucím cenovým rozpětím rostou i náklady na zboží. Při analýze cílové skupiny je proto třeba jasně pochopit, kdo je ochoten za výrobek v tomto cenovém rozpětí zaplatit. Pokud většina publika o výrobku nic neví, můžete cenu stanovit na úrovni vnímané hodnoty. Chcete-li určit optimální cenu výrobků této kategorie, musíte jasně pochopit strukturu nákladů a zvážit všechny náklady.

Cenová strategie založená na nákladech a strategie balíčků může být účinná ve střední cenové kategorii, protože zohledňuje jak interní náklady podniku, tak zájmy zákazníků.

Betonlogos marketing details
Produktové řady společnosti Beton-logos
Ceny konkurence společnosti Beton-logos
Betonlogos marketing list

V ideálním případě si můžete stanovit maloobchodní přirážku až 300 %, důležité je sledovat ceny konkurence u podobných produktových řad. V ideálním případě byste měli udržovat ziskovou marži 10 USD na prodej.

Stanovení cen Cost-Plus. Při této strategii je cena stanovena na základě nákladů na zboží s minimální přirážkou, aby bylo dosaženo určitého požadovaného ziskového rozpětí.

Konkurenční ceny. Při zkoumání cen v dané cenové kategorii je třeba se snažit stanovit ceny srovnatelné s cenami konkurence.

Střední cenová kategorie (10-25 USD)

Tyto položky obvykle nemají vysokou vnímanou hodnotu a je třeba je prodávat ve velkých objemech, abyste dosáhli zisku. Marketingové náklady obvykle činí 30 % maloobchodní ceny. Tento typ dropshippingového podnikání je ideální pro ty, kteří teprve zjišťují, jak tento obchodní model funguje, a chtějí si ho vyzkoušet.

Nízká cenová kategorie (do 10 USD)

Strategie zisku společnosti Beton-logos
Beton-logos Czech Repablic cenové kategorie

Cenová politika založená na nákladech (Cost-Based Pricing). Při této strategii je cena stanovena na základě nákladů na výrobek, ke kterým je přidána požadovaná zisková marže.
​​
Výhody:
 • Na základě jasných údajů o nákladech.
 • Umožňuje ziskovost produktu.
 • Může být jednoduchý na implementaci.

Nevýhody:
 • Nezohledňuje vnější faktory trhu a vnímanou hodnotu výrobku.
 • Nemusí být v souladu s konkurenčním prostředím, pokud konkurenti stanovují ceny na základě jiných faktorů.

Balíčková strategie (stanovování cen v balíčcích). Spojování produktů do balíčků a prodej balíčků za balíčkovou cenu je dobrým způsobem, jak snížit maloobchodní cenu při zachování zisku. Balíček může obsahovat hlavní výrobek, další výrobky, služby nebo příslušenství.

Výhody:
 • Zvyšuje cenovou atraktivitu pro nakupující.
 • Může podpořit další prodeje a zvýšit průměrný šek.
 • Zvyšuje vnímanou hodnotu a poskytuje zákazníkům ucelenější zážitek.

Nevýhody:
 • Vyžadují pečlivou kalkulaci, aby byla cena balíčku zisková.
 • Může být obtížné vyvážit cenu a vnímanou hodnotu balíčků.
 • Ne každý výrobek je pro tuto strategii vhodný.

Vysoká cenová kategorie (30 USD a více)

Cenová strategie pro výrobky s vysokou cenou a hodnotou vyžaduje zvláštní pozornost věnovanou vnímané hodnotě. Aby byla cena oprávněná, musí výrobek řešit nějaký důležitý problém zákazníka.

Stanovení ceny na základě hodnoty. Při této strategii je cena stanovena na základě pochopení toho, kolik jsou zákazníci ochotni za váš produkt zaplatit vzhledem k jeho jedinečným vlastnostem a výhodám.

Prémiová cena. Jedná se o strategii vysoké ceny. Tento přístup se používá ke zdůraznění kvality, exkluzivity a statusu produktu.

Diferenciace produktu. Provedením změn na výrobku je možné jej učinit jedinečným oproti konkurenčním výrobkům. Může se jednat o zvláštní vlastnost, inovaci, design nebo dodatečné funkce.

Omezená nabídka. Omezená nabídka, omezené množství nebo časově omezené strategie umožňují dosáhnout vyšších cen.

Efektivní marketing. Kvalitní a promyšlené marketingové kampaně by měly zdůrazňovat a vyzdvihovat výhody výrobku a vytvářet atraktivní image pro cílovou skupinu.

Personalizace, exkluzivita a omezený přístup. Tyto prvky strategie závisí na cílové skupině a povaze podniku. Mohou být použity samostatně nebo v kombinaci.

Zisky Dropshipperu

Dropshipping je skvělá příležitost, jak si vyzkoušet podnikání a vydělat si při práci z domova.

Jak určit ziskovou marži? Nejprve je třeba zvážit všechny náklady, včetně nákladů na zboží, provozních nákladů (např. hosting webových stránek, marketing, zákaznický servis) a případných dalších nákladů. Většina dropshipperů si stanovuje ziskovou marži ve výši 20 %. Toto číslo se může časem zvýšit.

Společnost Betonlogos s.r.o. vypracovává marketingové strategie pro podnikání svých klientů, provádí: kontrolu spolehlivosti dodavatelů, důkladný průzkum trhů, analýzu konkurenčního prostředí, identifikaci potenciálních příležitostí, výpočet rizik.

Konkurence v dropshippingu je poměrně vysoká, proto je důležité hledat a najít rovnováhu mezi konkurenceschopností a ziskovostí. Zaměřte se na dlouhodobou ziskovost a zvyšování CLV, abyste vytvořili udržitelný a ziskový podnik.

Ziskovost produktů Betonlogos
Zájmy zákazníků společnosti Betonlogos s.r.o.
Betonlogos Czech Repablic střední cenové kategorie
Ceny společnosti Betonlogos založené na nákladech
Další články společnosti BetonLogos
Logo Betonlogos Česká republika zelené
Теlefon: +42167598564

Rychlé odkazy

Přidejte se k nám

Kontaktuje nás

Adress: Dlouhá 715/38, Staré Město, 110 00 Praha 1